历届执委会 | Previous Committees

Click on the hightlighted time to see the ex-comm page 😉

2021 Spring Heng Dong, Ziyi Wang, Jiajing Mao, Yuchun Sun, Ding Zhong, Haoyu Li, Yameng Zhang, Yue Bai, Guanya Shi
2020 Spring Xinhong Chen, Heng Dong, Jiajing Mao, Yuchun Sun, Chen Li, Haoyu Li, Zhiyang Jin, Ziyi Wang, Guanya Shi
2019 Fall Yalu Chen, Xinhong Chen, Haolu Zhang, Yuelin Shi, Yitong Ma, Guanya Shi, Haoyu Li, Yuchun Sun, Jiajing Mao, Zhiyang Jin, Heng Dong, Liying He
2019 Spring Yalu Chen, Xinhong Chen, Haolu Zhang, Yuelin Shi, Yitong Ma, Guanya Shi, Honglie Ning, Weilai Yu, Chen Li, Jiajing Mao, Zhiyang Jin, Heng Dong
2018 Fall Xiaozhe Ding, Yalu Chen, Xinhong Chen, Zhiyang Jin, Chen Li, Xiang Li, Honglie Ning, Yuelin Shi, Jian Xu, Weilai Yu, Ronghui Zhu
2017 Fall Xinyan Liu, Xiaozhe Ding, Jinglin Huang, Yu Su, Yalu Chen, Ronghui Zhu, Jin Qian, Honglie Ning, Yan Wu, Jian Xu, Weilai Yu
2016 Fall Ruohan Wang, Xinyan Liu, Jinglin Huang, Haoqing Wang, Yu Su, Xunyi Wu, Siteng Fan, Yanjun Xu, Xiaozhe Ding, Hengjiang Ren
2015 Fall Chengcheng Fan, Ruohan Wang, Shenghan Yao, Xinyan Liu, Feng Bi, Taokun Zheng, Jin Yang, Jize Yu, Sheng Wang, Jinglin Huang, Hongjian Lan
2015 Spring Shenghan Yao, Jinglin Huang, Lei Xu, Hongjian Lan, Taokun Zheng, Ruohan Wang, Yifei Huang, Minfa Wang, Chengcheng Fan, Jian Shi
2014 Fall Jiyun Xiao, Taokun Zheng, Niangjun Chen, Qunchao Sun, Dezhou Guo, Xiaoyue Ni, Danlei Yang, Hao Zhang
2014 Spring Hang Yu, Haojiang Zhou, Wen Yan, Niangjun Chen, Shengxuan Ye, Taokun Zheng, Qiong Zhang, Shupin Mao, Danlei Yang, Lu Pan, Xiaoyue Ni, Dezhou Guo
2013 Fall Hao Wu, Hang Yu, Qiurui Fu, Niangjun Chen, Hui Liu, Taokun Zheng, Qiong Zheng, Lucy Yin, Xiang Ni, Yanan Sui, Peng He
2013 Spring Chen Xu, Shijia(Wendy) Chen, Wen Yan, Xiaoze Ou, Wen Chen, Shi Luo, Taokun Zheng, Haojiang Zhou, Hui Liu, Qiurui Fu, Hao Wu, Jiabin Liu
2012 Fall Shijia(Wendy) Chen, Yingrui Chang, Chenguang Ji, Yi Cao, Hang Yu, Chen Xu, Daiqi Linghu, Xiaoze Ou, Hui Liu, Wen Yan
2012 Spring Hao Chu, Xuan Zhang, Liu Yiyang, Kai Wang, Boyu Li, Yingrui Chang, Daiyi Linghu, Fan Liu, Wen Yan
2011 Fall Junle Jiang, Shiyi (Teresa) Liu, Yiyang Liu, Hao Chu, Zhihong Tan, Xuan Zhang, Matthew Moore, Shuo Wang, Heidi Sheng
2011 Spring Zhao Liu, Xin Ning, Huang Yihe, Wang Kai, Junle Jiang, Zhihong Tan, Shuo Wang, Shiyi(Teresa) Liu
2010 Fall Sinan Zhao, Liang Wang, Yi Zhao, Zhao Liu, Dongyang Kang, Xiang Liu, Shiyan Song, Shiyi(Teresa) Liu
2010 Spring Hongchao Zhou, Yue(Rick) Zou, Jing Shi, Maolin Ci, Dawei Zhang, Linlin Cheng, Sinan Zhao, Qian He
2009 Fall Tong Chen, Bin Zhang, Yu Zhao, Xi Zhang, Na Li, Luna Wu, Jiang Li, Jiaqi Guo
2009 Spring Hongjin Tan, Wendian Shi, Zan Zhang, Xin Hu, Bin Zhang, Zhiying Wang, Ning Du
2008 Fall Jinghao Huang, Yue Yang, Sha Chang, Tian Lan, Boyuan Sun, Jing Shi, Chengshan Zhou
2008 Spring Shuo Han, Qi An, Yue Shen, Tong Chen, Kuang Shen, Bo Lv
2007 Fall Yizhou Liu, Yao Sha, Jie Cheng, Lijun Liu, Ruihua Fang, Molei Tao, Brian Yu
2007 Spring Xiaobai Li, Mulin Cheng, Ting Chen, Xuan Er, Gongjie Li
2006 Fall Bo Li, Xiquan Cui, Fan Yang, Le Kuai, Jianheng Zhao, Weiyu Xu
2006 Spring Yu Fu, Chunhui Gu, Xile Hu, Yumei Huang, Yeow-Chuan Yeo, Yong Yang
2005 Fall Kai Shen, Huiqiang Lou, We Li, Xiankai Sun, Jinti Wng, Jie Yang
2005 Spring Mo Li, Xiaoke Zheng, Ling Zheng, Ying Wang, Shu Miao, Hua Wang
2004 Fall Xin HengXiaoliang WeiJing YangLu Tian, Baiyang Li
2004 Spring Yong Hao, Weiji Ma, Lisa Wang, Ru He, Bolin Lin, Yu Liu, Xiao Lu, Chao Bian
2003 Fall Changlin Pang, Qinya Liu, Tao Liu, Yong Hao, Yongqiang Liang
2003 Spring Kaihua Cai, Xinwei Yu, Jiansong GaoXinan XiuGang Duan
2002 Fall TaoMinWang, LizhouJing, Yindi; Wang, Ke;Zhang, ZhaoyuWei, Xiaoliang
2002 Spring Jin, ZhipuMu, TingweiFang, Hua; Li, JinTao, MinLi, Lun
2001 Fall Yang, QiangLiu, Xin; Xu, Donghua
2001 Spring Wang, Zhengrong; Yang, Lan; Yang, Zhonghua; Lu, Dai
2000 Fall Hui Wu; Weiqiao Deng; Lan Yang; Zhengrong Wang
2000 Spring Lili Yang; Haitao Yu; Xiaolin Xie; Pin Wang
1999 Fall Zhigang Han; Jianhui Zhang; Chengxiang Yu
1999 Spring Zhigang Han; Que Qi; Huazhang Shen
1998 Fall Ying Huang; Huazhang Shen; Luoyu Xu
1998 Spring Hongyu Ran; YingYing Liu; Wen Chen
1997 Fall Yun Ye; Hongyu Ran; Chunhua Qi
1997 Spring Chenggong Fan; Deqiang Zhang
1996 Fall Gang Hu; Jianzhong Li; Limin Lu
1996 Spring Nina(Rong) Lu; Jianzhong Li; Ying Li
1995 Fall Qianli Liu; Yanqin Wu; Xiaochang Cheng
1995 Spring Bo Yu; Zhongren Chen; Xubo Song
1994 Fall Sheng Wu; Qing Yang; Wenshan Liu
1994 Spring Xiaoguang Zhong; Weihua Xu; Shuyan Qi
1993 Fall Wei Lin; Huimin Zhao; Daqi Lu
1993 Spring Guanghua Gao; Yibo Jiang; Guangyang Wang
1992 Fall Er Deng; Xiangdong Fang; Zhiqiang Zheng
1992 Spring Zhanqing Ren; Wenbo Yang; Jin Zhang
1991 Fall Chang Liu; Haiyun Zhang; Jeff Ou
1991 Spring Haiyan Gao; Guangqing Chen; Yu Cao
1990 Fall Binqiang Shi; Zhen Hu; Dali Ding
1990 Spring Lingyun Lu; Xinlei Hua; Wenge Xu
1989 Fall Isaac Wong; Mingsheng Han; Yixin Liu
1989 Spring Goufu Tan; Huizhen Jiang
1988 Fall Chong Chen; Yun Sun; Dawei Dong
1988 Spring Liping Yan; Youqi Wang; Fulin Xiong
1987 Fall Yong Guo; Qing Jiang; Keyue Ma
1987 Spring Gang Bai; Dongping Yin; Xiaoqing Deng
1986 Fall Fangdong Yin; Zhaoping Li; Haimin Wang
1986 Spring Zhengwei Peng; Qiu Jin
1985 Fall Junshan Wen; Yuru Zhuo